Hoe werkt het?

Inspecties worden met grote regelmaat uitgevoerd op allerlei verschillende soorten objecten. Deze inspecties zijn bedoeld om informatie te verzamelen op basis waarvan acties kunnen worden ondernomen indien nodig. Naast deze acties heeft deze informatie ook als doel de status van het object in de tijd vast te leggen.

Binnen dit proces zorgt de software van Enixé voor de volgende efficiency slagen:

  • Via een inspectie bril wordt ervoor gezorgd dat alle relevante informatie tijdens de inspectie automatisch kan worden vastgelegd en worden verwerkt in een object specifiek inspectierapport.
  • Via een tablet APP kan het inspectierapport ter plekke nog worden bewerkt en kan werkvoorraad worden opgehaald of weggeschreven naar een centraal inspectieportaal op het internet
  • Op het inspectieportaal kunnen de inspecteurs de resultaten van het veldwerk definitief bewerken waarna de inspectierapporten kunnen worden klaargezet in een eventueel klantportaal.
  • In het klantportaal kan de klant c.q. belanghebbende inloggen en het inspectierapport downloaden.

Het inspectieportaal kan verder worden gebruikt om extra informatie samen te stellen (rapportages) of om gegevens door te zetten naar andere systemen (ERP).

De inspectie bril

De inspectie bril is een zogenaamd ‘smart glass’. Dit houdt in dat de bril een ‘android’ systeem ter beschikking heeft (zoals een mobiele telefoon). De bril kan globaal de volgende functies uitvoeren:

  • Vastlegging van het (onderdeel van) het specifieke object waar de inspectie op wordt uitgevoerd; bijvoorbeeld ‘het dak’ van het object op adres ..
  • Vastlegging van het type gebrek / type waarneming
  • Opnemen van foto / video / spraak gegevens voor verwerking in het rapport en voor vastlegging en verantwoording.
  • Opnemen van censor informatie (indien censoren aanwezig zijn) ten behoeve van verwerking in het rapport en voor vastlegging en verantwoording.

De inspectie bril biedt daarmee een efficient en effectief proces waarbij veiliger en sneller meer informatie kan worden verzameld en er aanzienlijk sneller kan worden gerapporteerd.

Een inspectie wordt klaargezet op de tabletapplicatie en wordt gedeeld met de slimme bril door middel van bluetooth. Vervolgens wordt de inspectie uitgevoerd en daarna worden de gegevens terug gesynchroniseerd met de bril applicatie. 

Warmtecamera

Door middel van FLIR warmtecamera’s kunnen warmtelekken worden geconstateerd. Door een camera aan te sluiten op de inspectie tablet kunnen warmefoto’s meteen naar de app worden verzonden

De inspectie tablet​

De tablet kan nauw samenwerken met de inspectie bril maar kan ook onafhankelijk van de bril gebruikt worden. De tablet bevat veelal de werkvoorraad voor één of meer dagen en kan gebruikt worden om het inspectierapport verder aan te vullen. Object gegevens worden automatisch overgehaald naar de tablet met een werkvoorraad voor de inspecteur. Vervolgens start een inspecteur een inspectie en vult een aantal voorgedefinieerde velden in, en kan foto’s maken van gebreken en reparaties die moeten worden uitgevoerd. Nadat de inspectie is afgerond worden de gegevens die door de inspecteur zijn verzameld naar de database weggeschreven en automatisch in het backoffice systeem gekoppeld aan de juiste objecten. Middels een status traject worden inspecties afgerond en aangeboden aan het inspectieportaal.

De applicatie is geschreven in Xamarin Forms en wordt momenteel ontwikkeld voor Android tablets. Voor lokale dataopslag wordt gebruik gemaakt van een SQLite database.

Het inspectieportaal​

De backoffice is ontwikkeld om alle gegevens die worden verzameld van klanten en monumenten samen te brengen en op één centrale plek te kunnen beheren. Denk hierbij aan algemene gegevens over het monument, projectgegevens, opdrachtgevers, abonnees en inspectiegegevens. In deze backoffice worden ook de voorbereidingen gedaan voor de inspectie app en worden de werkvoorraden van de inspecteurs klaargezet. De gegevens die na inspecties terug naar de backoffice worden gestuurd kunnen hier worden gecontroleerd en eventueel worden aangevuld.

Ook kan er op de backoffice een inspectierapport worden uitgedraaid. Het inspectierapport bevat alle gegevens die verzameld zijn tijdens de inspectie van een monument samen met eventuele kosten en foto’s van de gebreken en reparaties. Deze rapporten worden naar klanten (eigenaren van monumenten of een gemeente/provincie).

De backoffice is geschreven in C# met daarachter een MSSQL-database. De applicatie is web gebaseerd zodat deze van buitenaf benaderd kan worden via een URL.

Zodra rapporten zijn goedgekeurd kan de projectleider de rapporten publiceren naar een klantportaal (of naar een achterliggend ERP systeem).

Meer informatie

De Enixé inspectiemonitor is software voor integraal prestatiegericht vastgoedbeheer. Met het EIM kunnen onze klanten sneller en efficiënter werken. Ons systeem behoudt de grip op zaken, bespaart kosten en onderbouwt beleid moeiteloos met praktische, kwalitatieve gegevens.

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op!